Projekti

Pored postojećih sadržaja i velikih mogućnosti, menadžment CFK-a zajedno sa lokalnom samoupravom ima u planu i dalje proširenje centra. U okviru CFK, u najskorijem vremenu se planira izgradnja hotela kapaciteta 150 ležajeva, čime bi se zaokružila sportsko-turistička ponuda.

Za ovaj hotel postoji idejno rešenje; hotel bi bio lociran između dve zgrade, tako da bi svi sadržaji centra bili dostupni korisnicima hotela.

Prilikom gradnje CFK-a, ostavljen je i namenski prostor za izgradnju zatvorenog klizališta, čijom bi izgradnjom CFK postao bogatiji za još jedan veoma bitan sadržaj.
 

U okviru kompleksa CFK pronađena su i dva izvorišta geo-termalne vode sa dubine preko 1000 metara. Bušotine imaju izdašnost od 620 l/min., a temperatura vode na izvorištu iznosi 55ºC. Sve ovo govori kako bi CFK, u zavisnosti od ekonomske situacije, mogao postati pored sportskog kompleksa i banjsko lečilište sa izuzetnim uslovima.

Za sve navedene sadržaje postoje projekti u Centru za fizičku kulturu koji čekaju povoljniji trenutak za njihovo realizovanje.

Foto galerija CFK

CFK Vrbas Foto galerija

Pozdravna poruka

Želimo da Vam ljubazno zahvalimo što ste posetili cfkvrbas.com. Koncipirajući ovaj sajt želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od koristi.  
Detaljnije...