Istorijat CFK

Kompleks sportskog centra u Vrbasu je građen u fazama i tako stavljan u funkciju.

U prvoj fazi izvršena je izgradnja zgrade zimskog bazena i restoranskog dela, kao i letnji bazeni . Sredstva su obezbeđena iz buđžeta i mesnog samodoprinosa.

U drugoj fazi izgradnje ( 1978.-1980.god. ) napravljena je sportska dvorana. Sredstva su obezbeđena od SIZ-a za fizičku kulturu, privrede i manji deo iz mesnog samodoprinosa grada Vrbasa.

Treća faza obuhvata završetak izgradnje zimskog bazena ( postojala je samo školjka ) i restorana sa pratećim sadržajima. Sredstva su takođe obezbeđena putem SIZ-a za fizičku kulturu, a ovi sadržaji su stavljeni u funkciju 1985.god.

Četvrta faza izgradnje ( 1984.-1986.god.) je obuhvatala izgradnju otvorenih terena. Sredstva su u celosti obezbeđena od SIZ-a za fizičku kulturu.

U petoj fazi ( 1986.-1987.god. ) je završena izgradnja zgrade “Aneksa“. Za izgradnju zgrade se takođe potrudio SIZ za fizičku kulturu.

CFK u ovakvom obliku funkcioniše preko 15 godina i predstavlja jedan od najlepših i najfunkcionalnijih centara u državi.
 

Foto galerija CFK

CFK Vrbas Foto galerija

Pozdravna poruka

Želimo da Vam ljubazno zahvalimo što ste posetili cfkvrbas.com. Koncipirajući ovaj sajt želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od koristi.  
Detaljnije...