Ambulanta medicine sporta

Pored redovnih sistematskh pregleda koji se rade dva puta godišnje, ambulanta kojom rukovodi specijalista medicine sporta dr. Dražan Peša, bavi se dijagnostikom (spirometrija i EKG), lečenjem i rehabilitacijom sportista.
 
Ambulanta medicine sporta
Ambulanta medicine sporta Ambulanta medicine sporta
 Ambulanta medicine sporta
 
 

Foto galerija CFK

CFK Vrbas Foto galerija

Pozdravna poruka

Želimo da Vam ljubazno zahvalimo što ste posetili cfkvrbas.com. Koncipirajući ovaj sajt želeli smo da Vam damo što više podataka, koji bi Vam mogli biti od koristi.  
Detaljnije...